שלום, כאן נתן אלתרמן.
אני רוצה לכתוב לך שיר חדש.


המחוללתרמן הוא ניסוי בכתיבה אוטומטית של שירי נתן אלתרמן.
האם אלתרמן היה חותם על השירים האלה?

נתן, תן לי שיר!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.