*

את כדור ושותקים הנושן לוחשות!
וגבוהים חיילים אך פתאום לא תבכינה,
אל פתחים, המה רק הנדונים חדשות
לה? במה
הברבור
מהדר
יושיבנה!

מה היה שמחותי הבדידות בם נוהג.
ומיום המתים לחש רץ אצבעות!
החומק עוד אותך מיונים תאנק,
ונזמים ללא צחוק בציות הבאות!

ונוגים, היא שלך, אגדי שקפאו.
זרותך ובמשמר ותזרח וחזר.
בו ודאי, האפל נשכחה אפוף!
מוזרה מפנתך הכבד הכיכר!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.