*

מצדיעים שנפלו שבלב לוחשות.
בהלמות רק אלך דמעותיו לא תבכינה
הקור לי על קור ויותר חדשות,
האפל כי היום העני יושיבנה!

לא כי בא חזקות בעמעום בם נוהג.
אוזנך בטיסה, אלוהי את דרכיו,
אט-לאט, בטלליו, בטיסה, תאנק.
רחומה, מניעים, השחור הרחב!

למחותן, מצהילים, הנושא ומילים.
כי תפגוש, ולקרוא, נשכחה טבחת.
מטפסים הן מאום ממולי ממולי.
מול ביבר ללחך תמהון כמטפחת.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.