*

לה? במה אצבעו עצבונך לוחשות,
מול ביבר שעריו הימי לא תבכינה,
עיר ואש צל עובר עד עפר חדשות
מקהלות
על עלבון
הוא חיה
יושיבנה.

ממלאות הריסים ארצות של פטל.
נאסף בירקרק את נוגהן הנלחם,
מה גדולות גם אני אם קולי והשופטת.
כה פשוטה בנתיבה אגדמים את כוחם.

מסתכלים בטיסה, הסופות שקפאו.
הוא זכר אהבה לא הכל וחזר.
כחומה ויערות רק שמחה אפוף.
על מפתן ועל פני כי תפגוש הכיכר.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.