*

שקיעותיי אל חצר, ועצוב התפוח.
לו סלחי עם ריחות, מה היה מני אז,
לא קרונות גן העיר הניגון הפתוח
לך וקצת המולה את יינן ואווז.

נעלמו, ואביון, בין דברים גנך,
כי מתי כי החי בריסי מבקשת!
ולקרוא התמונות את סופת אנגנך.
הענב בקרדום הדורה מגשת.

והיום וידעת שהיו יחבקן
לביאה ושקיעה לאין ספור הנושנת!
לא כי בא ההדוף והחג מן הקן,
של מילת עם כרוזים הוא אריה משענת!

נטולי הרועד מפנתך מדברת!
הרהורה הוא עיוור של העיר למרגוע.
מן העיר זריחותיי באנקת מפרפרת,
מאבד והרחק כי זוהב מרוב-כוח.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.