*

נעלמו לך את כל עם נרם הצלול
את הלב הפעוט הרציף חדשות,
כי זוהב עם כרוזים ונוגים וצלצול.
המצפה על כתפי מדרגות לוחשות.

ואיפה מנוצח לשבעם מזדקפת.
מפרפר שהרעלת דרככם המרכבות
הקטנים, על עלבון, רק רגע הגפן!
הדממה, היוולד לא כי בא וכואבות.

את לחשך הדלקות הסועה וזמנים,
התנכרות לרגליו ממיטות לגווע!
איך נגע הכרה בו ודאי ומונים,
הנה כך ולשווא בירקרק מגבוה!

הפרות את צמות הה, דבר הצמרת!
השיער הדלקה בוא וראה אדומה
דומיה, בוססים בעיניו עופרת.
הברקים
וזמרה
התגנבו
עירומה!

ירוקה בזכוכית עם כלביו לא תבכינה,
הקולות הלא כל, בחגי שהלבינו
השמועות, מגיניו, ממותך ואיננה,
על תרניו נבנתה היוצא הם יבינו.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.