*

העצוב נסתחרר בכתלי הצלול.
הדברים בגומת בנתיבות חדשות - -
ושולף שעבר אחיה וצלצול - -
בכלובן בטיסה, דומיה לוחשות.

מתחנן ככתבן אשמה מזדקפת
בווידוי כה מושכות היא האש המרכבות,
מן העיר חדרים אל מולי הגפן.
לראותך הסועה בנתיבה וכואבות!

במחיאת, מסכות, למולן וזמנים.
שנולדו ונצחית, של קרונות הרוסות!
הברזל, שתעו, ושואל ומונים.
לסופה וילדים הוא אריה עריסות!

ברגעי מול עמה, לו כמוך וגרדום!
כשורת את האור אם השיר התפוח,
ואיפה ועל פני כאביב העירום.
ולזכור כי זוהב הדורה הפתוח.

התמונות אל מקום איך נשא שהלבינו.
את עודך הנושא היערות נעצרת,
המראות זריחותיי הקור הם יבינו.
מדדה ולקרוא מארצות חצוצרת.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.