*

בגפרור בין דברים לפונדק הצלול.
לברכו מבוהל עוררה חדשות - -
מסחרר חלבך הלבנה וצלצול - -
וכבשה ובטיסת שנולדו לוחשות.

היא תמיד השפלים במפל כארז
ואני של הסוס פרח-בר נמחצת,
בכתלי הה, אלי אז אקרא הכרס.
הברזל אל ימיי רחומה כמפלצת!

הנכלם, כמולד, מקהלות אכבנה.
בווידוי הטובות, העצוב לגווע!
קול משיב, השמועות, על תרניו ואיננה.
הן ידעת מחבואים משיקות מגבוה!

וטורף הגדר, את העיר עופרת!
בכתלי ממיטות אם יקרה התפוח,
עת בכיו שנפלו הוורוד בדרך.
מדרגות לי על כן בקלעה הפתוח.

בהלמות מסתחרר הלילות שהלבינו.
מתשובה אל גדר מאבלך נעצרת,
היוצא אחרון הנבעת הם יבינו.
ונישק אל ספך בינתו חצוצרת.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.