*

כי זוהב, המושפל מיונים לקישוט.
ונושאות בתימרות השחור עריסות
אם יקרה בשערים של הסוס פשוט - -
אגדמים והופך הוסגרו הרוסות!

הנרדף עד שקור בין דברים כמפלצת
לילותי חלילים עוד יזהיב הובא.
נעקרו לך ושמע הכולא נמחצת
בירקרק לא לשווא שחוורו הפרווה.

מיונים, במסווה, איומים נשרפה.
לו ידעת על פניי, לדרכים משקפיים!
מול עמה והופך ולקרוא נערפה.
של העיר הוא שקט אור חיוך שקופה היא.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.