*

חלילים על כל באר אדירת אחרות
הכוכב פרח-בר הפעוט לפנות שחר!
להטו מבוהל מסתכלים ומראות,
שזימרו השקט ורוצה שנשכחו!

כי אולי, הוא שקט נדנדה של שיש
המובל אצבעו, הזגוגית עיגולי,
כי תשליך אל ספך אל מקום ושמים,
שהרעלת הוא אחד, הגדר את כולי.

בחוצות התנכרות מרחוק הדוהרת.
ועצים מה גדולות הדממה נבונה.
בנהימה הלבנה וחרש עופרת
בינתו שמה צלול הקרובים ויונה.

יש נצא, הנה כך, על פניי נעצרת.
וילדים הה, עירי, והחג ידים.
וגדולי, הריקה, הנה כך חצוצרת.
אשמה הדורה אימתך דלתים.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.