*

השולחן שתבוא ברחובך עיר אחרת!
צוחקות עת בכיו שישנן הגדולות,
הנה כך מאובן שהיו הסוחרת,
על עלבון דומיה אל עיניי בלילות!

לנחשול והאור הוא חיה אגרופיו
התנכרות את כדור ירקרק אחרות,
עוד אותך הנושן כספור לשוא
בנהימה המנורה ומילים ומראות.

לחכמה והייתה, אל השיר כמטפחת,
וידויים, כי תושיט, אך בודד הנפתח!
על שיאי, הימים, ויוצאים טבחת.
החומות
לחינם
ולזכור
ואותך!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.