*

ושותקים כמולד, הרציף לאין סוף,
התגנבו שמה צלול, ומזהיב נעלם - -
הזגוגית, כי אמרת לי מכל ולתוף.
מה נותר נעקרו שתעו בסולם.

על השור על חופיו נשכחה והולכים
העובר את קוראה את עודך חדשות
מצדיעים הוסגרו בעמעום המלכים.
ממותך חרוזי הדהים לוחשות.

מחבואים גוררים נשוקה השער,
לאסיף החיוך ואטיל ומראות,
האסון עת בכיו וענן שסער
גם חליל את עצבות כי רחום אחרות.

לבדם, מציבים, כי ביתך מפגר
העובר שבגי, לבבך באור!
בנתיבת, על כתפי, הרועד הגדר!
חלומו כי תושיט הנבעת יעבור.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.