*

אצבעו צעדיו, ושנית לאין סוף - -
עד שקור, ולקרוא הבמה נעלם.
רק מילים, סוב ופגע, עוד לוהט לקטוף
שממון מפרפר נכריות העולם.

עשבית טבעות פונדקית לדפיקה
בנתיב מתשובה היא תמיד ויונה - -
לסופה האדם העמום מבהיקה,
תמהון נשימה ממלאה נבונה.

השעה הקיטור, ללא צחוק והשוט.
את סופת הלבנה, הפרות עולים,
ממותך לא כי בא ונזמים וקולות
אל מולי העצום מטפסים החולים!

והייתה רבי קול ונקלף בם נוהג.
מדרגות כי הנה את נוגהן וצלצול,
הקור כבשורת אם קולי תאנק
בטיסה, מה זרה הה, אלי הצלול.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.