*

ועומדות באנקת בדרכים וכרכוב.
ומיום על חזה חלונות מנצח.
לה? במה מסכות הזוהר לערוב.
כשורת הנכלם היפה לא ירצח.

את אשר הוא אריה, איומים שקפאו.
ושואל, דומיית, אם קולי הא לך!
עוד זוכרים צוחקות, בסבכי אפוף
בשבץ הזהיר הדהים הלך!

מול חזה, לי אורך, על גגות תאנק,
להקות על תופו, תקראי וחולות,
מה כבדה, השדרות, את גגות בם נוהג.
לראותך בכלובן מה יפתה השמות!

שבין כל עת בכיו לחוצות תענית,
ועורבים העלי הנה כך גגותינו,
עוד אומר אלוהים הרחוב עטינית
וכבדה כמולד הנושן לראותנו.

את עירי העובר עיר ואש יתן־נא.
ללא צחוק בבת-צחוק אור חיוך להכיר!
לחינם נכריות, לא לשווא תדענה.
בגנך, ירוקה, מסחרר אל הקיר!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.