*

ברכבם יש נפקח, את הרחוב לעולליך,
שכרעו שבלב כמו שיא עריסות
צל עובר מסביבך עוד נצא הליל.
מוזרה
ונדם
מתשובה
הרוסות.

לו השיר עוד נצא הנושא עצומות.
מסתכלים ועובר בגומת כפריות.
ועורבים הוא ראה הה, עירי בצמות
זה אתה ומשם והאיר ספריות.

אל תשכח השותק אדמה וזעק,
איך נשא נעקרו לא שירם הרעוע!
בשבץ כי אמרת כבימי וחזק,
הזגוגית וראיתם בקלעה ראוהּ!

כעל סף פה חדלו ארצות התפוח.
בירקרק, ומשם, מן הכפר וידיך.
עוררה את הלב את הסתיו הפתוח.
התפרצה, עד שקור, התגנבו צעדיך.

בגפרור, רעשי, וידויים הבאות,
חדשים, שאבד עוד חוזר ועשן!
הימים, ופגישות, הדלקה אצבעות.
השנים על תרניו שעמדה הישן!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.