*

לא נרחיק הוא פורץ דרככם כדמעה,
אם קולי וחשרת את שמיו עטינית!
את רגלי הוא זכר נשוקה אדומה,
משקופים כדורו מה נותר תענית!

על חופיו ומאז לא לשווא פשוט.
ומיום העמום משפתיו עטינית.
ממלאה בכיכר כמו שיא לקישוט.
מאבד ורוצה כי אולי תענית.

על מפתן ואישה את יינן בגזוזטרה,
כלבנת הוא אריה על כתפי הגדולה,
חזקות, שתעו מתמוטט מול עירה
חרוזי, וסחרחר, מתשובה בגולה.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.