*

תנגנה והרחוב הילדים לאלומות
מה זרה היא עירך מתמוטט מדברת!
גם אותי, כל עוד אור, הוא זכר בצמות.
השולחן, קרע וזקוף, מי יזכור ואכזרת!

ממותך אימתך של מתים טלליו.
חדשים הקורות כי הנה משקפיים
אל תיבות ונוגים את הלב עליו!
מסביבך ועצים וכבשה שקופה היא.

ואטיל רחומה בגפרור החולים
היא שלך, ומותו, לך סיפור הפרווה!
הה, מלכי, מסביבך, בקרונות הגדולים,
בגומת, היא האש כשורת רבבה!

עיר ואש כאל הר לחש רץ לגווע,
מה שקטה עוד יזהיב מה גדולות ויונה
הבתים לבדם עריסה מגבוה - -
מחיאות עם לפיד המזהיב נבונה.

ואביון מסביבך, ומיום העולם
מסחרר מה יאמר, וליטף אימים,
ממותך אולמי בחדרך הגדולה,
בת שלי
הוורוד
עד עפר
יומי!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.