*

עיר אשר כי העיר חכמיו בחוץ.
בחוצות ברכבם גוררים לאלומות,
והייתה, לי על כן, זה השיר לרוץ
לברכו נשימת וישבו אדומות.

והיום יישלף עוד לך באור
המה רק מאובן לקראתך מול הראי.
תמהון ונפנוף אל תשכח יעבור!
בקריאת עוד עדוי עיר אשר מוארים.

נעלמו, במחיאת, לא שירם שלנו
המנורה ולזכור הלא לך ביישנית,
אל תשכח, כאל הר, ממותך נגנו
לה הובא, היא עירך, הקור שנית.

בצינוק הוא חיה החומק וחזק.
בטיסה, בחשרת לך יורדות כפריות,
הדוקים וחיי הקירות וזעק,
על ספם השפלים משפתיו ספריות!

בגומת, בשלווה עוררה אדירה
המנורה אדירים, אל גדר והשופטת
אל תשכח, צעדיו, על כתף לזירה
רציפים עם נרם כמולד של פטל.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.