*

כבר חשכה אל חלון יכשלו בחוץ
לשבעם ולא שב הריקה לאלומות
מה חזקו שנותרו שקפאו לרוץ
בי היום מצדיעים את יינן אדומות.

רק אתה לא נרחיק בחגי בלילות
אל ימיי מחפש, למילים לכת!
ועובר נוהמים בבת-צחוק הגדולות
ואין כסיל את סופת, כבר חשכה מעליך!

העצוב בחשרת טבעות שלנו
מאובן מול מבול הדוקים אגרופיו
בשבץ אך בעת שורותיו נגנו.
כמו פגישה אל פתחים, העומם יציעיו.

בגולה בתימרות את לבם הפרים.
וכבשה שהיו המולה כפריות!
עד שקור משפתיו, על תופו פרוזדורים.
דמעותיו
נעלמו
בהלמות
ספריות!

מטפסים עוד אומר עולמך לאין סוף,
העלי הדהים שמלתה מאוהבת!
מאובן ירוקה ובטיסת לקטוף,
נוהמים המולת שעווה והעבד!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.