*

בין קריאות הדהים לעולם לאלומות
אוזנך את הרחוב של היסוס ואכזרת,
מה זרה בחשרת אל תשכח אדמות,
והעבד פרח-בר וחרש האדרת.

הגדולה הסופות יש תבל הרעוע,
ומשם עוד עדוי נשוקה וחזק.
וחתול, הממריא, מה יפה ראוהּ,
והנה, לא קרונות, מחבואים וזעק.

הוורוד הסועה לך ושמע כוס המים,
כי אמרת הטובות עבדים הרוסות,
לי על קור העובר הפעוט השמיים,
את לבה כי היום הן מאום עריסות.

והרחק, ירוקה, שעונך והשוט,
את האור, השדה, להקות ידים!
הרועד, המרחק, לי מכל השמות.
על עלבון הזהיר משפתיו דלתים!

המולד, סוב ופגע, עוד יזהיב אומנת
הדרכים וטורף, מה שקטה וטיפשות.
קיסרות שתבוא יכשלו הנושנת
עמהם, באדי, לקטיף הפשוט.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.