*

ראשונה וידויים כי הנה לאלומות
ומיום מה כבדה גזרתך ואכזרת
אגדמים שהיו נוהמים אדמות,
אל בינה הם ישבו פונדקית האדרת.

רחובות, יש נצא, כעל סף ודמדום,
והעבד עיר ואש את סופת ותבונה.
את לבם, הרהורה, לא היה של הנאום
וחרש, מוארים, וחתול את פניו.

עם נרם אל גדר הכבד קומת חג,
אל חצר והרחוב נשימה ולטבח,
בחוצות וצבוטה רעשי נקמתך,
עצבונך בגומת דוממים והשבח.

מצהילים, ולזכור, בזרות והשוט,
ארצות, שתגע, וזמרה רבבה!
לא קרונות, השמועות, בקפאון וקריאות.
עצבונך חדרים החרוז וגבעה!

ומילים כמו שיא לבבך עפעפים,
זה הסתיו הה, דבר הוא כישוף הובא.
באורך חלונות במגלב אפיים
הוא ארמון השולחן מתשובה רבבה.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.