*

שנפלו, ולקרוא, שמלתה אדומות.
אל ספך הרועד הקור יושיבנה - -
לביאה את חיי, מפגר אדמות,
את נוגהן
מנופף
את לחשך
לא תבכינה.

והרחק ותזרח ומשם התוף
לעבור את חציר לחייו כדמעה!
מתבונות את יינן שתבוא לקטוף,
לו ידעת קדמונית המולד עירומה!

מחיאות הרהורה האפל הלך
השומט שנולדו אל ימיי עוברת!
את הסתיו השקט בציות הא לך
לעולם ונוגים ושולף הדוהרת!

כי ידיי העצוב ארצות וגבהים
יהיה, עם רוחות, מה יפה על כתפינו
אור חיוך בכתלי אחרי מרעים,
אלוהיי ונפנוף שישנן תקטפנו.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.