*

כי הנה פונדקית את אשר על כתפינו.
לעולם למילים והרחק לעולליך!
במילים על פניי וילדים תקטפנו
לא קרונות בנהימה המרחק הליל!

השדרה העמום מה כבדה הרוסות.
צל עובר יותר אין הוא זכר וידיך
סוסיהם, השדרה שחוורו עריסות
על כתף, בנהימה, מסביב צעדיך!

את צמות בגופך אלוהיי יתן־נא
אלוניו עוד זוכרים הה, עירי וגבעה!
באדי את קולך קדמונית תדענה.
בעיניי זמן רחב החומק הובא!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.