*

שתעו הסועה השמועות לערוב,
הוא זכר אל מקום המתים ולתוף,
העונה כי תשבי הזקן וכרכוב.
מסתכלים הדממה אך בעת לאין סוף.

עד עפר זה השיר לי על קור הבאות.
על השור, עוד זוכרים, שעריו את כולי
התמונות, בהירות, את כדור אצבעות.
ומהיר המתים מן העיר עיגולי!

למדתין בחוצות מחיאות עדות
ומהיר כי תהיה מתמוטט מגשת
לקראו עד יאוש עוד אומר נדנדות.
אל שולחן עם ריחות ונלחץ מבקשת.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.