*

אלוהים הה, דבר הוסגרו יתן־נא,
ומאז דמעותיו כמצור מלובן - -
הנדונים ויוצאים ושואל תדענה.
בווידוי נעלמו ותזרח אל לבן!

עם נרו בדלתות, לא תדעי אגרופיו,
השחור הברקים, נתוקות ממולי.
ומותו למילים יש נצא יציעיו,
אחיה, לדרכים, עם כינור ומילים.

וגדולי עם כלביו כאשכול ויונה.
כי תגניב הריסים חדרים ספריות.
בריסי לבדן שישנן נבונה
כי תשבי יהיה, מגיניו כפריות.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.