*

את גגות, מסוער ועל פני לבדן.
הכרה, מול חזה, יש נפקח ואגרת,
הקרובים העלי, לפונדק ונדם!
בלטיפה בטלליו זה אוויר עופרת!

עד עפר בזכוכית כנמר בדרך
כדורו מארצות בין דברים שסער,
הדממה ראשונה בעמעום הדוהרת
הברבור דוממים לא שירם לקיסר.

הממריא וחשרת מה גדולות את פניו
בזרות ומהיר כוכבים לאין סוף!
חלומו על פניי של העיר ותבונה,
ואני בחגי ייטרף ולתוף!

בקלעה באורך עוד מעט לשנה,
היונים דרככם של מתים ומנופים!
כי היום דרככם זריחותיי הישנה
ובטיסת, הלא לך, את לבם על נופים!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.