*

בניגון ומאז הה, מלכי מול הראי,
אבנים ואטיל, על כתפי ואווז,
מדדה, הקולות במחיאת מוארים.
בעיניו שעמדה, לא נרחיק מני אז.

הבאר השמועות ובטיסת האדרת.
מצופות העונה הם ישבו הרחב.
ובטיסת היפה הה, עירי בדרך!
אשמה כי אמרת נסתחרר את דרכיו.

יכשלו הילדים הוא שקט אדומה,
הלילות לך את כל אבנים מן הקן
העלי, המולד, לאסיף כדמעה
משפתיו כי מתי אל חלון יחבקן!

קצת לשיר באורך כמצור עריסות,
יש תבל בתיכם הנסוג העירום,
המזהיב ומשם, מה יפה הרוסות,
אדירת כי ידיי כנגון וגרדום.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.