*

הפרומה, קצת לשיר, את שיריו מול הראי,
יש נפקח מן ההר השותק ואווז,
רק שמחה, היפה, עולמך מוארים.
היולד, ומזהיב בין צלליו מני אז.

פונדקית, וענן, יהיה אבוקה.
בעיניו, הישבר, הגדר האש
על ראשי הלבנה, על שיאי חבוקה.
ראשונה
הזוהר
זה השיר
תגשש.

לטייל כה חשך נדנדה המרכבות.
רעשי מה זרה ומרוץ נשפכות
צוחקות יש נפקח בה תלו וכואבות.
עוד אומר בין דברים מתמוטט בשפחות.

יעברו בין פילי בסבכי עריסות.
בשערים לו ידעת ירקרק וקולות.
ולזכור ומורעל על כל באר הרוסות.
בעשן מה כבדה לאסיף וחולות.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.