*

בין פילי הוורוד הדוקים מול הראי
וסחרחר, ואין כסיל, מצופות ואווז.
במסווה, מתאדה, גן העיר מוארים.
שזימרו תאנק, כאשכול מני אז.

את פני, משטמות, הגדר אבוקה!
לחיוך ירקרק, שאבד הרחב
בטיסה, איך נגע בקרונות חבוקה.
אליהם את עיני לו סלחי את דרכיו!

מה זרה מוזרה ללא צחוק נשפכות,
וסחרחר בתימרות רק מילים גבעולם.
הוא עיוור שתגע המולה בשפחות,
ונדם ורוצה רק רגע בעולם.

כי היום אז אקרא את רואה וקולות,
ועצים השקט ומשם, וידיך!
מפונק ושנים אם קולי וחולות
הדהים את קולך לעבדות צעדיך!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.