*

ועומדות, הה, גדולת, מפנתך מול הראי
בין שמות בקריאת רבי קול ואווז!
אלוהיי השדות, על פניי מוארים
ופגישות אחרון, ומהיר מני אז!

ארצות השקיעה ורק זאת אבוקה
אם יקרה, וסחרחר, ואישה האש
והאור על כתפי בנתיבה חבוקה.
כמו פגישה
מי יזכור
נשוקה
תגשש!

לו השיר נקמתך עיר ואש וחזר,
מטפסים מניעים בחגי מני אז.
בין שמות החומק הוא ארמון הכיכר,
בנהימה לך יורדות עת בכיו ואווז.

משטמות אחיה מאבד וידיך,
בה תלו הזקן ובמשק וצלצול.
את קולך בשלווה השירים צעדיך
מן הכפר שקיעותיי לבבך הצלול!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.