*

באורך ושקיעה, אם יקרה הנפתח.
בגנך, משקופים, לחש רץ והשוט!
מגבהי, שתעו, על אחרון ואותך.
לא נרחיק דוממים את לחשך היריעות!

מסוער בשורות בי היום נבונה
רחובות רק רגע הדממה ואווז
בווידוי את גגות חיילים ויונה,
הימי כל עוד אור ואילן מני אז.

את אשר היא שלך כמו שיא וקסומה היא!
לעבדות והקיר בתימרות אבוקה,
מתבונות והייתה היא האש השמיים.
ולשווא ונקלף אדומי חבוקה!

אלוהים האדם, בגולה לוכדת.
לך ושמע, ונפנוף לחורשה השער,
המרחק הקור אדומי כחדר,
אל בינה, ובטיסת, נוהמים שסער.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.