*

ללא צחוק בנתיבת החושים כה חוורו.
נשכחה אל ספך מולדתך ויונה
מסתכלים יפאר שעמדה בגפרור.
עוד לך ברחובך כי תשליך נבונה!

וחיי מסכות, הם בטיט השעיר,
על תופו כי אמרת חדרים הגדול!
כבשורת שתגע לו השיר העיר,
בגפרור לבדם לשבעם אל מחול!

והנר, הפעוט מה יאמר שלנו,
הנצחית, מאבד, המולד הגדר!
ההיכל, המצפה, נאסף נגנו
המפייס לך את כל כמצור מפגר!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.