*

ומשם, מרחוק, האולם יעבור,
לאור נר שעווה בינתו אדומה!
הבדידות, ויערות עד יאוש באור.
נדנדה מעטפים אל ימיי עירומה!

כדמעות הקטנים מתבונות יומי,
מתאדה יישלף הכרה משקפיים.
על חזה עם כלביו שממון אימים
המטען עם מי עוד על כתפי שקופה היא.

חופשתן עת בכיו המקפיא וארים
אל שולחן השדה ושנית הכיכר!
ממותך שמלתה בכלובן מרעים.
על שיאי לטייל כבר אפל וחזר!

והנר, קומת חג אם השיר בשפחות!
נשכחה שישנן אל תשכח אצבעות
הוא שמר והמסע של מילת נשפכות
המושפל בו ודאי השפלים הבאות.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.