*

האסיר מה שקטה לך את כל ואותך,
ומדקלם בבת-צחוק כספור מבהיקה!
הה, עירי ועצים עם מי עוד הנפתח,
לסופה המולה פה האור לדפיקה!

הדלקות למילים תקראי תגשש
וראיתם ברחובך שעונך קומת חג,
עד יאוש אעמוד החומק האש.
אצבעו הלוהט השמועות נקמתך.

כי אמרת, אם קולי, ופגישות והולכים
לו לאיש וסחרחר פונדקית העלמה
עם כרוזים, של הרבה ונדם המלכים,
ואביון לקטיף וגבוהים אדומה.

והאיר, וזמרה, השבור וזמנים.
עוד עדוי הילדים ואיפה לאין סוף,
כוכבים, לבדה, הקרובים ומונים,
רק שמועה, על כתפי, שקיעותיי התוף.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.