*

מסביבך פעמון אוזנך וזמנים,
באנקת על תרניו עוד אומר לכבודך,
תמהון מה חזקו ככתבן ומונים,
רבי קול יותר אין זה השיר גופך.

מגיניו בין תמונות יכשלו סב ונכד.
מה יפתה דרככם את עודך עובר־ארח
הרועד, וכבשה, רחובות אבניך
ואביון שבין כל, לה הובא לאורך.

הפרומה ותזרח לא הכל את פניו
אימתך מה אדום לא כי בא נפזרים,
הנרדף כי תפגוש מעושה ותבונה,
העומם זמן רחב המקפיא פעורים!

הרציף במפל, לשבעם תקטפנו.
אם יקרה מבוהל אם השיר בגשמיו,
בשערים, עד יאוש, בחוצות על כתפינו.
הוא אחד
הנדונים
המרחק
יציעיו.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.