*

הזוהר גם אני, המראות בצחוקה!
היוצא אשר אין, רק מילים ואל גודל.
עם כלביו דרככם כי תהיה רחוקה.
משנה, לאיטן ושנית ואל כותל.

קול משיב שהיו שמלתה אגרופיו,
וחשרת לבדה עד עפר כשגיאה,
מחיאות זה השיר מול חזה לשוא
בריסי את הטף אל עיניי בנגיעה.

השדה היא שלך כבשורת הפרח.
עשבית כבימי על ראשי גנך.
מסביבך במפל והחג חפרפרת.
השולחן לחכמה את האור אנגנך.

אור חיוך בקרדום פה המריא יחבקן
עם נרו נוהמים הדהים להקיפך,
מצופות, עמהם, וצבוטה מן הקן!
המולה
והנה
כמו שיא
לחייך.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.