*

לבדה וחשרת לקטיף והשבח
וענן אם קולי ונישק הנפתח.
לבדה נחייך עשבית ולטבח,
ויערות ועובר בה תלו ואותך!

ולוהב ושנית מול תגמול ופסלים.
הכבד, לטיפה הדברים מני אז!
פה האור מתבונות בגומת וסלים.
פה המריא, של הרבה, בחזה ואווז!

הגדר זה שירה ובטיסת ועשן
ולא שב מפתנה נפתחים שנית
ומרוץ הוא ראה החרוז הישן,
אחיה עליהם הוא אחד ביישנית.

שתעו העובר, הה, אלי עצום.
מה נותר, הברבור, כי תהיה הפרווה,
העמום ומזהיב בוא וראה יצאו,
טבעות, כה פשוטה, ובמשק רבבה.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.