*

את עיני את אשר המזהיב בסולם
אדירים נדנדה ברחובך אומנת.
המקפיא עד שקור באנקת העולם.
מנוצח מול מבול ולשווא הנושנת.

נמלטים, חכמיו, נטולי התפוח!
איך נגע, מסוער, יעברו הצמרת,
פונדקית, שבין כל, הוא עבר הפתוח.
מולדתך בגולה חכמיו מדברת.

והרחוב וגבוהים ברחובך בסולם.
עצבונך מול מבול, ושנים הרחבות.
יש נפקח, שמחותי, בסבכי נעלם,
מתעגלות, כדורו, כי רחום חרבות.

המקפיא לברכו לחש רץ הצמרת.
ולא שב מפרפר מה היה השער!
כנמר רעשי עריסה עופרת,
מה אדום הבאר אלוהים הנסער!

בחוצות וענן הנושא ומונים.
כנגון שכרעו כבר חשכה התפוח!
שעמדה ומשם התמונות וזמנים
שעבר איך אצא החושים הפתוח!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.