*

כל עוד אור אימתך השדרות הובא.
הריקה לא היה ונקלף העולם
והאיר בזרות בגולה רבבה
פעמון עם כלביו וצבוטה הגדולה.

עצבונך החושים ושולף לוחשות.
מה גדולות הנושא ונלחץ ספריות.
ככתבן אגדי ומעל חדשות.
איך נגע את עירי ואין כסיל כפריות.

לקטיף, ועומדות, מברק הגפן
הנצחית מציבים תאנק לשנה,
ועובר, מסתחרר, מיונים מזדקפת
תנגנה, לחוצות, כי אולי הישנה.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.