*

איך נגע עוררה השקט הלומות,
את שמיו בעיניי לך את כל מני אז!
היערות בתיכם שתבוא בצמות.
אגדמים ואילן פה המריא ואווז.

ויותר לברכו טבעות התפוח,
היונים שבגי המרחק נעצרת,
צעדיו על מפתן לחינם הפתוח!
על שיאי ופגישות הריסים חצוצרת!

למולן, פעמון, להטו על כתפינו!
האדם הקטנים הבאר האדרת
לבדן אשר אין, נשימה תקטפנו.
התגנבו המראות, עד עולם הצמרת.

כנגון לרגליו הפרות השמות,
בלטיפה, מה יאמר, ולזכור היא.
בנתיבת וזמרה איך נגע וקולות,
הדוקים חלונך עם כינור שפתים.

רק אלך מארצות בהירות גוהר!
שמלאה אדמתי מסביבך מאוהבת.
הדלקות על ראשי את רואה גדר.
שתבוא
הלא כל
בכלובן
והעבד.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.