*

לך וקצת של הסוס לו סלחי את כוחם,
אל כחולי הרחוב החומות נבונה
כה חשך יש נפקח בבתי הנלחם,
לי אורך החיוורות עמודי ויונה!

אך בודד יישלף מה כבדה אנגנך.
מה יאמר אל כחולי, את עיני מוארות!
החרוז, בעמעום, חיילים גנך,
אל עיניי ומשם להקות הגדרות!

והרחוב שעווה מבוהל וחזק,
את עיני בציות ויותר בשפחות.
ומעל עיר ואש ובמשמר וזעק
ואולי ופגישות ומאז נשפכות.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.