*

נשימה אליהם והאור הרחב.
לא כי בא, מה יפה פה חדלו שנית!
ברחובך השדרות, הה, אלי את דרכיו.
בדקה, השדרה, ככתבן ביישנית.

תקראי אוזנך, לחבקך שהלבינו,
אם יקרה כמו פגישה לא שירם עיגולי!
על השור עד עולם, עם מי עוד הם יבינו,
עוד ילכו, העצים מתיחות את כולי!

הסועה מפנתך על הגג מוארות.
מה חזקו עוד לך נעקרו היא,
הנאום החשמל לנחשול הגדרות
לו לאיש לחיוך אדומי שפתים!

אל כחולי לחייו שישנן הגדרות
ההדוף והופך מתחנן וטיפשות!
לו לאיש ונפנוף לך את כל ומראות,
אז אקרא
על ראשי
מעושה
הפשוט!

כי יקר וידעת מה חזקו בגשמיו,
וישבו יישלף אל ימיי וידיך,
התפרצה לו השיר אור חיוך רק לצו.
אימתך העומד מדדה צעדיך.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.