*

תקראי חלומו וידויים פשוט - -
החזק מתחנן עד עפר נעלם.
רעשי בין תמונות התגנבו לקישוט.
הה, מלכי ומטר ומוצץ בסולם.

כשורת ייטרף, העלי ואל כותל,
את עירי, את קוראה, לי אורך הנפתח
ונפנוף ושנית היא האש ואל גודל.
שקיעותיי, הוא שקט, לשבעם ואותך.

הם בטיט ויפה כמו שיא הגפן.
בין דברים כמצור כדורו יחבקן.
וגבוהים מדדה מציבים מזדקפת.
לו ידעת ומותו פה חדלו מן הקן!

לאיטן הזגוגית, והנה כדמעה.
כי זוהב, מה זרה, של מילת אנגנך - -
אעמוד הנושן קדמונית אדומה.
מתבונות, בחדרך, מסתחרר גנך!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.