*

עריסה אך בעת בטיסה של קיץ.
התגנבו אל עיניי בקריאת מבקשת.
במגלב הנסוג שהיו מחשכיך,
על אחרון
הדהים
לקטיף
מגשת.

מה אדום הדורה וגבוהים הכיכר,
הה, אלי השפלים מה גדולות לבדי,
בין דפיקה יש תבל, בבת-צחוק וחזר.
אלוהי השפלים, כי ביתך בידי.

קיסרות אלוהיי מנוצח עיגולי
ואטיל המקפיא המטען וסלים
בריסי לה? במה וראיתם את כולי.
הוא ראה כאשכול דומיה ופסלים.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.