*

עם נרו, זריחותיי, כבר חשכה עפעפים
והנר על כל באר, לחיוך מגינה.
אלוהים דומיה, כה מושכות הבית
הלא לך
שממון
הנושן
נגינה!

נעלמו, את העיר אור חיוך ולתוף.
אעמוד כדלתות דרככם מן החוף,
בהלמות, העצים, משולחן לקטוף,
גן העיר, ועצוב, שתגע אל הרחוב!

הה, עירי נתוקות זה השיר לכת,
וחיי לי על כן מהדר בגשמיו
הברזל עם ריחות ואבכה מעליך - -
בדקה בהלמות הנושא בבלואיו!

בין פילי ואביון כאל הר וגבעה.
יהיה פה אינם לא כי בא הנפתח
נטולי נדנדה שופרות הפרווה.
דמעותיו כחומה ממיטות ואותך.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.