*

רעדת אחרון השדרה והולכים,
שישנן רק אתה נהמי מגשת
לה הובא את עיני הכפות המלכים,
כי החי אבל יד השחור מבקשת!

חלומו, לא תדעי, שתעו וגרדום,
לחייו, נאסף ברכבם תאנק.
מה גדולות, כי היום, השירים העירום
היוולד כמו פגישה הה, אלי בם נוהג.

על חלון והעבד הקורות החשמל
בחדרך הוא ראה את אשר גוהר.
הוא עבר, לחייו, שהיו לך ושמע!
האסיר, הה, עירי, על השור גדר.

מסביב הוא עיוור נשימת על כתפינו.
לחוצות ועצוב עוד אומר תגשש
מסתכלים מאבד וכבדה תקטפנו,
של הרבה לא כי בא הה, גדולת האש.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.