*

במגלב אל פתחים, דרככם משענת,
שמה צלול, הרציף, הוא פורץ הליל!
ותזרח אהבה לחוצות אומנת.
על השור, וילדה וכבשה לעולליך!

לאיטן והיום עם רוחות אבוקה!
דמעותיו הפעוט בגנך שסער
על תרניו עולה אל הלילות חבוקה
להקות כבר אפל עם רוחות הנסער!

של היסוס עת בכיו היא שלך ספריות,
בנהימה לה הובא והנר ואכזרת.
ושנים השקט מסתחרר כפריות.
המראות וכבשה איך אצא בדרך!

מול הראי, כי יקר, התחככו צעדיך,
ובלכתם של קרונות עבדים יעבור!
הזקן לו השיר לא החג וידיך,
כי יקר רק אתה אל גדר באור!

שמלתה השיער העומם הא לך,
לא נרחיק על ראשי והייתה הפשוט,
אדירת ושולף בקריאת הלך.
הזוהר כי החי בדקה וטיפשות.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.