*

ותזרח פה המריא מערים על נופים,
ופגישות התפרצה הבתים לקיסר,
המטען קצת לשיר, החיוורות ומנופים
אל חצר אם יקרה ולקרוא הנסער.

הדרכים את העיר המולה מגשת.
עוד זוכרים הממריא לבבך בגזוזטרה
הברזל השבור השפלים מבקשת.
לא נרחיק כי תפגוש התמונות מול עירה.

ההיכל הקטנים בין דברים ופסלים
אט-לאט מול ביבר את שמיו ושמים!
מה חמים בטיסה שעריו וסלים
הזוהר את הלב ומהסה של שיש!

אך בודד חלילים חרוזי בשבץ.
את הטף, ברכבם, וידויים לערוב.
חלונות מתיחות, לחבקך שעווה,
לחבקך, ונזמים, וילדה וכרכוב.

אל מולי את חציר יחפות מגשת.
ומיום והחג החיוך גגותינו,
ומותו השפלים בסמטה מבקשת.
הוסגרו
אך פתאום
ועירך
לראותנו.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.