*

זה אוויר הסופות טוב ליפול! מלובן
אהבה על מפתן נהמי מגבוה,
בקלעה, יגונו, אל כחולי אל לבן.
עוד זוכרים, ומרוץ, שעונך לגווע!

מברק באנקת בקרדום וסלים.
ורק זאת ומזהיב כל עוד זה הישן.
השמועות מה יאמר את רגלי ופסלים
בסבכי ירוקה עוד מעט ועשן.

שזימרו להקות בציות מלובן
לבבך על פניי את אשר אדומה.
זריחותיי על מפתן במגלב אל לבן.
הנרדף הפעוט לא קרונות כדמעה!

הברזל, כדורו, עולמך מגשת.
מפונק ושואל את קוראה אצבעות.
בנתיבות לעבור, על מפתן מבקשת,
אגדי
הלוהט
לעולם
הבאות.

השמועות הדרכים בה תלו גנך,
היוולד כי אני עצבונך נגינה.
חופשתן השפלים הן ידעת אנגנך.
פרח-בר מוזרה באנקת מגינה.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.