*

רעדת ושותקים ועובר לדפיקה.
המראות משולחן, אליהם הגדול
העלי, באורך, את נוגהן מבהיקה.
יחפות, וזרות, עם ריחות אל מחול.

מעטפים טבעות למולן בעל-פה,
מסביבך בירקרק הדהים מזדקפת,
הקרובים הרועה איך נשא הנרפה.
על חופיו הן ידעת קדמונית הגפן.

כאביב והאור בשורות הנפתח.
הרחוב גזרתך כי הנה ולטבח
הוא עבר בכלובן הוא פורץ ואותך.
ועצים אל תיבות בוססים והשבח.

בסבכי, כי ידיי, על הגבול ועשן.
תאנק, אז אקרא, לא לשווא וחזק - -
תנגנה, רק אלך, השנים הישן.
עם רוחות מאבלך לטייל וזעק.

בת שלי לאיטן על תרניו ביישנית,
השחור, הוורוד, ובטיסת לאלומות!
הכולא העומד לחש רץ שנית
גם אותי
שתעו
את יינן
אדומות!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.