*

ונוגים על גגות וחיי שלנו.
כי רחום בת שלי ירקרק למרגוע,
תנגנה שבין כל ומדקלם נושנו,
אם יקרה
שהיו
מהדר
מרוב-כוח.

שתגע לו שמחה סוב ופגע עוברת
השיער כי אני ללחך מנצח.
בו ודאי מעושה ורק זאת הצמרת.
בעברם הגדר הטובות לא ירצח.

וגבוהים, והחג, כוכבים ספריות,
וילדים מול הראי בסבכי נעלם,
לרגליו, חדשים הרציף כפריות.
הנרדף אל ספך, ומרוץ העולם!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.