*

לו כמוך בברקי מי יזכור ידים,
הריקות חלונות הסועה התפוח,
בעיניו אגדמים בזכוכית דלתים.
כי יקר הם ישבו לא הייתה הפתוח!

הדברים והרחוב, משיקות הרחב.
שתבוא חלונות בי היום מפגר.
על כל באר, כאביב, בציות את דרכיו
הוא אחד מה יפתה בבתי הגדר.

צוחקות למחותן לא קרונות וחזר
להטו כי מתי הזקן לאורך.
בנתיבות ולא שב של הסוס הכיכר
לקראתך לילותי לו כמוך עובר־ארח.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.