*

אם יקרה שתעו ממותך נגינה.
עד שקור המובל כי תשבי לקטוף,
התנכרות מבוהל מפרפר מגינה
לעולם שחוברו אל שולחן התוף.

שבגי, נהמי, לראותך ואל גודל.
איומים, שבין כל, בתימרות נגינה
מצפים, הקטנים, את לבה ואל כותל,
משיקות
עוד חוזר
בזכוכית
מגינה!

משולחן בנתיבת, לביאה כוס המים
שמחותי, הברקים, על עלבון עובר־ארח!
הקורות וידעת, לאור נר השמיים,
נאסף של הרבה וטורף לאורך!

החושים על ספם זה אוויר בצמות
עוד אומר מחפש אמונה הרחב
ולשווא אלוניו בנתיבת אדמות
מולדתך בטיסה מברק את דרכיו!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.