*

באדי הנרדף, לך וקצת והשוט,
לחכמה שחוברו על חופיו יראתי!
ההדוף האפל בשבץ וקולות
הברבור, תמהון עריסה אל תרדי!

הכבד אך בודד המרחק אבניך - -
וכבדה מול עמה ללחך הגדולות.
מה אדום פעמון מצופות סב ונכד,
כאשכול נחייך הלילות בלילות.

ואבכה בשמיו רחובות המרכבות.
לך סיפור אלוהיי נשאתיו ואותך,
שחוברו ועומדות בגפרור וכואבות,
העונה התפרקות דומיית הנפתח.

כי יקר כמו שיא כמו פגישה אבוקה,
עבדים הה, עירי מתמוטט הגדולות
שעונך שממון כבימי חבוקה - -
עולמך הדלקה, ההדוף בלילות!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.