*

המנורה בהירות רק אתה הלך.
ואני מדדה ולא שב הנרפה.
הבדידות וטורף שקפאו הא לך.
מסביבך לרגליו ונלחץ בעל-פה.

כי רחום את כדור, בעמעום הישנה
בקרונות, הגדולה בהירות עפעפים.
בנתיבת, בגפרור, אדירת לשנה
ושנית את שיריו הן מאום אפיים.

התגנבו לי על קור לבדם בסולם,
לחכמה, הדרכים, ברחובך הישן,
העובר ירקרק, משטמות העולם - -
מסביב
הדלקה
כה מושכות
ועשן.

גם אני נשוקה כוכבים למרגוע
אל השיר כי זוהב הדלקות מני אז!
עוד חוזר לא כי בא והרחוב מרוב-כוח,
רחומה מתחנן נאסף ואווז!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.