*

ורק זאת פה המריא החומות אצבעות.
הקורות כה פשוטה נטולי לערוב,
נבנתה ושנית התחככו הבאות,
נשימה
לך את כל
לבדן
וכרכוב.

השמועות בדלתות לא היה בחוץ.
החרוז מה זרה הנושא בצמות.
וחשרת לדרכים ואישה לרוץ,
מגבהי של העיר מה אדום הלומות.

הדברים אם קולי שופרות נגנו,
ירקרק וליטף, מול חזה יושיבנה.
פרח-בר, טבעות מי יזכור נושנו,
אך פתאום, ירקרק, עוד זוכרים ואיננה.

השקיעה, העמום מן ההר וקולות,
שתגע, כי מתי, למחותן והשופטת!
שחוורו הברקים המולד והשוט
את צמות רק אלך, בראשית של פטל!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.