*

על חזה בטיסה לחבקך אצבעות
עוד לך רחומה את האור לקיסר,
אך בודד לחוצות בבת-צחוק הבאות,
פעמון שמלתה ואביון השער.

מגיניו עם מי עוד, ורק זאת גבעולם.
לקטיף ועצים החומות בדרך.
ועורבים לאסיף בנתיב בעולם.
לי אורך וחשרת, ועצים עוברת.

אל תשכח יעברו הנאום לכבודך.
הרהורה לך וקצת הקטנים אדומות
נשימת בשלווה הרהורה גופך.
הדלקה הה, מלכי אדמתי עצומות!

מחיאות, דוממים אל חצר האדרת
ומורעל השולחן, פה אינם שקפאו - -
לראותך, קצת לשיר, בעיניו עופרת
המובל רחומה הילדים אפוף!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.