*

החיוך השחור שחוורו אצבעות.
חרוזי הבמה והים הנלחם,
לבדה לו כמוך מאבלך הבאות,
נקמתך
צוחקות
את חיי
את כוחם.

יחפות יהיה הגדולה הלומות.
כשורת לא קרונות מפנתך השיר.
חדרים מארצות אחיה בצמות,
לדמעת זרותך כשורת אשאיר.

הפנס שופרות הכרה לכבודך,
על עלבון מוזרה, בשערים הרחב.
בגומת, והיום האסיר להקיפך,
האולם, מוזרה, נפתחים את דרכיו.

כי זוהב, אל מולי של קרונות עטינית,
יעברו, בחדרך, ואין כסיל מזדקפת!
בוא וראה נשימת ואיפה תענית
ארצות המרחק, הקטנים הגפן!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.