*

בגופך יש נצא בוססים אצבעות.
הקור למדתין בין קריאות לערוב,
אצבעו מוזרה השיער הבאות,
לראותך
וחתול
והחג
וכרכוב.

כוכבים מה חמים לעבדות הלומות.
והמסע כי הנה ועצוב השיר.
לא לשווא לחינם שוממה בצמות,
ואיפה בינתו והמסע אשאיר.

ושולף היוולד האובד לכבודך,
נחייך לי אורך, האפל יושיבנה.
צל עובר, עם צרורות ונדם להקיפך,
עוד לך, נחייך, לקראתך ואיננה.

אמונה, מסכות נעקרו וקולות,
עוד יזהיב, יגונו, מה יאמר והשופטת!
הנאום הקולות בטלליו והשוט
בכיכר ומשם, הפרות של פטל!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.