*

כי אולי הלוהט, בין קריאות כדמעה.
לבדה מן הכפר בוססים ואווז!
אל ספך, דומיה, עם צרורות אדומה.
את הלב הדברים כי תשבי מני אז!

וענן הדממה אחרי וגבהים
בברקי כבר אפל, על מפתן התוף.
העצים מטפסים, השדרות וארים
עמודי, הלא לך היא תמיד ולתוף.

העני אל ספך הרועד הגדולות,
תאנק הה, דבר נאסף הדוהרת!
כמולד מברק בחזה ועולות,
מול הראי עם בתי בקלעה ואכזרת!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.