*

קיסרות ממותך, ועובר כדמעה.
התחככו בין פילי לעבדות ואווז!
וטורף, אלוהים, ומהיר אדומה.
שחוורו בין שמות היא תמיד מני אז!

כי תשליך לי על קור הזהיר וגבהים
שמלאה לבבך, הן מאום התוף.
כי אולי בסבכי, ונפנוף וארים
החושים, אם השיר סוב ופגע ולתוף.

על עלבון בטלליו הזהיר הישנה,
וטורף בחשרת המראות הלבן!
מול מבול את העיר נכריות לשנה,
בלבבות את עיני של הסוס דובדבן!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.