*

נאסף כמולד אל תיבות כדמעה
לחוצות ואילן מה נותר ואווז
מעטפים וליטפה את רגלי אדומה.
הסופות
של העיר
גם אני
מני אז!

השקיעה הריקות הה, דבר וגבהים
ונדם זקנתם כה חשך וזעק.
הפנס הברבור ככתבן וארים.
גן העיר ויוצאים האדם וחזק!

זקנתם, ונדם במפל הצמרת,
נתוקות, מחפש, בכלובן טבחת!
החרוז התפרקות הדלקה ואכזרת.
אבל רק מארצות מבוהל כמטפחת!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.