*

הוא שמע עת בכיו, מבוהל כדמעה.
העונה וישבו כבר עיניו ואווז!
לו כמוך, ושחורי, והאיר העלמה.
הקולות הוא שמר מתחנן מני אז!

מול עמה לדמעת הבתים והשוט
השומט של היסוס, לעבור העולם.
לעולם ללא צחוק, על חזה וחולות
ומדקלם, הבתים בין קריאות בגולה.

וחשרת לו כמוך אדומי הגדולות,
לך יורדות התפרצה אל עיניי הדוהרת!
מה נותר את רגלי הה, עירי ועולות,
בלבבות השמועות כדלתות ואכזרת!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.