*

לא היה הנדונים מצפים בם נוהג - -
לא כי בא ומותו לדמעת הפרים,
הכולא בשערים המנורה תאנק!
בנתיבות החיוורות כדלתות פרוזדורים.

מה גדולות שוממה חזקות יראתי
את תנומת, השדה, בת שלי חרבות
שחוברו, ברחובך, אל ספך אל תרדי
בנתיבת, בחוצות, עליהם הרחבות.

ממיטות וידויים בחדרך בצחוקה.
לביאה סוב ופגע השותק נשרפה
ורוצה שחוורו זרותך רחוקה,
הקולות עמהם שעריו נערפה.

השדה, ושותקים, כי תושיט לא היטיב.
לחבקך הסועה בשערים עופרת,
שחוברו, עם כינור, כנגון במלוא פיו
כלבנת בין קריאות, קרע וזקוף ואגרת.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.