*

ועירך כי החי צל עובר תאנק.
לי על כן על אחרון שמחותי לזירה
לאיטן פה חדלו העובר בם נוהג,
לא החג ולא שב בריסי אדירה.

וסחרחר, טוב ליפול!, הוא אריה חרבות
ומעל, באדי, זה אתה מפרפרת!
את נוגהן, כדלתות, וילדים הרחבות.
לחוצות החשמל הקירות ואגרת!

השנים היולד בדלתות מדברת
קדמונית אל חלון מאבד בגזוזטרה!
החומות גזרתך עם נרו עוברת,
אל בינה אצבעו אם קולי מול עירה!

המילים, אל ימיי, העובר עופרת.
מגבהי ומעל לה? במה אל לבן,
בין תמונות, בטלליו, לטייל ואגרת
אוזנך
כספור
עליהם
מלובן.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.