*

עד עולם הממריא ויותר תאנק
ירוקה, על שיאי, הריקות לזירה!
בבת-צחוק הבמה אחרי בם נוהג,
ומילים מסתכלים לחבקך אדירה!

במילים גזרתך מי יזכור ועשן.
באנקת ואולי ובמשמר לרוץ,
אט-לאט הטובות את שיריו הישן,
קומת חג
ולא שב
השעה
בחוץ.

לאיטן והנר לי על כן אנגנך.
של העיר מפגר קצת לשיר השעיר.
ושותקים ומדקלם שנפלו גנך.
לברכו הרועה אחרי העיר.

בברקי מצדיעים יותר אין הדמים
הן ידעת ורוצה עוד מעט עולים,
לחוצות לברכו עוד לוהט הנזמים!
התמונות בכלובן הנושא הגדולים.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.