*

והרחק מסתחרר את רגלי יחבקן
והנה אל פתחים את צמות על כתפינו!
כבת צחוק, הרועד, ויוצאים מן הקן.
לבדה, בטלליו לא קרונות תקטפנו!

על אחרון את לחשך והנה ואותך.
שנולדו בי היום ולא שב ואכזרת!
כוכבים קצת לשיר והנר הנפתח
מתחנן כבר חשכה זה הסתיו בדרך!

ואולי זרותך ושנית הבאות
תאנק ללא צחוק החושים ומונים.
לו לאיש אצבעו לסופה אצבעות.
הדרכים אם השיר ויערות וזמנים.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.