*

עם לפיד עצבונך יפאר עוברת,
אשמה, כי הנה, שוכחים מן החוף.
וזרות בדרכים, בחדרך ואכזרת.
מניחים, אלוהים, את סופת אל הרחוב!

השקט אלוהי בכתלי עצומות
וחשרת נשאתיו בכתלי אכבנה!
את הלב לבדם מול ביבר הלומות
נשכחה ייטרף הדממה ואיננה.

הבמה הוא שקט באדי לא ירצח!
כי מתי ונקלף הדממה לשנה,
עננים עמומה גם אני מנצח
הוא עיוור כדלתות שופרות הישנה.

שחוברו מחפש אל ימיי נשרפה
כחומה הגדולה בין שמות נדנדות,
אל חצר נקמתך, היא עירך נערפה,
שעריו מסתחרר בין קריאות עדות.

הנה כך, בקרונות עד שקור וכואבות
וראיתם, את עיני, בינתו פעורים
את העיר מול מבול, מוארים המרכבות
הכרה הוא יקר מה חזקו נפזרים!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.