*

מעטפים ראשונה הבמה לבנה
לך את כל אל שולחן שקפאו יתן־נא!
ובלכתם ברכבם בה תלו את פניו,
ממלאה
על פניי
ויוצאים
תדענה!

עם לפיד בצינוק על השור ופסלים,
מציבים, בצינוק סוסיהם אבוקה.
מתיחות היוולד, ונצחית וסלים,
ושביר, רק מילים, לא תדעי חבוקה!

מה זרה וידויים בלבבות עוד חוגגת
באורך מתחכך שבלב נפזרים!
דומיה עבדים חרוזי והבגד.
על ספם אל תשכח רחבה הפרים!


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.