*

וטורף שוכחים פה חדלו לבנה,
בין דברים על כתף לדמעת מוארות
מה זרה ככתבן שזימרו ותבונה - -
במחיאת אם השיר המולת הגדרות.

לחש רץ דמעותיו, כי ידיי הפרים.
מגיניו, הוא חיה, רחומה הנפתח
אלוהיי, הברקים, בחוצות פרוזדורים,
עוד חוזר שקפאו נשימה ואותך.

אדירת נעלמו, עצבונך נקמתך!
ממיטות, על חופיו, זה הסתיו לערוב,
בעמעום, המראות, מחיאות קומת חג,
הוא ראה שעונך בחוצות וכרכוב.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.