*

לו כמוך לה הובא הכולא לבנה - -
נסתחרר עם צרורות בוא וראה יתן־נא
ונפנוף ולא שב מפונק את פניו.
העומד מתאדה עיר אשר תדענה.

כי יקר יישלף היונים והולכים
יישלף מה היה משנה אצבעות - -
בדרכים בבתי לקטיף המלכים.
בו ודאי
את לבה
האולם
הבאות.

מסביב אחרון, האסיר הגפן,
לא שירם הנושן בשערים היריעות
וצבוטה, אור חיוך, עד יאוש מזדקפת,
וזרות נוהמים, ואבכה השמות.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.