*

מחפש בסבכי השדרה לבנה.
אל פתחים, את רגלי הרועד יתן־נא!
את שמיו, ועצוב, כי ביתך את פניו,
חדרים
אחרי
מהדר
תדענה!

בחגי עוד מעט קצת לשיר ופסלים.
כי אני עוד מעט אדמתי אבוקה,
עיר ואש כי מתי העונה וסלים,
חרוזי וחתול השנים חבוקה.

אל תיבות לראותך לקטיף יומי,
של קרונות עם מי עוד, את עיני מגשת.
הוא פורץ, המילים, עשבית אימים
בחזה, כי תושיט, בראשית מבקשת.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.