*

שנולדו, לקראתך וכבשה מוארים.
מניעים, ושביר, מסוער בידי,
לא נרחיק המולה, מצדיעים מול הראי
וחיי נשימה לו ידעת לבדי.

והחג, מניחים, החומות ראוהּ.
החשמל לקראו הכבד עריסות.
שמלתה, פה המריא, לחיוך הרעוע,
על תופו הילדים הלא כל הרוסות!

הוא עבר המתים הוא ראה שנית.
לפונדק שתעו כבר עיניו בעל-פה
אבנים כחומה הקורות ביישנית,
הרחוב
ממיטות
הם בטיט
הנרפה.


עוד אחד!

רגע, מה קרה פה עכשיו?


המחוללתרמן נבנה כעבודת סיום לסמינר בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. הוא אינו מתיימר להחליף את נתן אלתרמן הבלתי ניתן להחלפה, אבל הוא מעז לבדוק עד כמה מבנה השירים שלו היה מתמטי וניתן לחיזוי. מחקר: גיא חג'ג'. קוד: רונן נס.